ספריות-מידע כללי ספריות- רשת הספריות העירוניות נתניה- ספריות הרשת ספריות-משחקיות ספריות-השכרת אולמות ספריות-אנגלית ספריות-צרפתית ספריות-רוסית רשת הספריות נתניה-קטלוג-נתנידע-מאגר מידע לגיל הרך-חמאמא-מרכז מידע קהילתי-נתנידע ספריות- מאגר מידע לגיל הרך - מרכז מידע קהילתי לגיל הרך- גיל הרך- רשת הספריות העירוניות נתניה-נתנידע ספריות-קישורים ספריות-אוספים מיוחדים ספריות-עיתנים וכתבי-עת ספריות-מאגרי מידע

FRANçAIS

 Bienvenue sur le réseau  en ligne des   
 Bibliothèques Municipales de Netanya! 
  60 Sderot Binyamin - Netanya 42413 
  Tel. 8620250  city@sifrianet.org.il
 
  Lundi, Mardi, Jeudi    14:00 - 19:00
  Mercredi                   10:00 - 21:00
  Vendredi                    9:00 - 13:00
Bibliothèques du Réseau
 
2  rue Salomon
 Tel.8337187
 
32 rue Levi Eshkol  - Galé Yam
Tel. 8651496
 
 14 rue Hazamir
Kiryat HaSharon Tel. 8622908
 
7 rue Katznelson, Kiryat Nordau
Tel. 8352919
 
Centre Communautaire
Ramat Yadin
Rue Nahum Tel. 8856628
Médiathèque de la Cité:  services offerts  à  la communauté francophone 
 • Livres en Francais, Hébreu, Anglais et Russe.
 • L' Express.
 • CD musique, DVD et Vidéo.
 • Accès Internet et e-mail.
 • MS Office.
 • Imprimantes, scanners et photocopieuses.
 • Auditorium et salles à  louer - facilités audio-vidéo.
 • Heure du conte et jeux pour enfants (en Hébreu).
 • Coin de change pour bébés.
   
  Ludothèques
  Elles sont situées dans les bibliothèques: Devorah Ben-Yehouda , Nédivi et Galé Yam , .
  et offrent un grand choix de jouets, jeux et puzzles.
   
  Modalités d'inscription
  La bibliothèque est ouverte à tous. L' emprunt de livres, CD, DVD est gratuit, mais nécessite une inscription
  préalable sur présentation d'une pièce d' identité, ainsi que le dépot de chèques de garantie.
  Les enfants de moins de 18 ans doivent se faire accompagner d'un parent qui signera le formulaire.