חזרה
לראש
העמוד

סדרי רישום, השאלה ותקנון

לפי חוק הספריות השאלת ספרים הינה בחינם לכלל תושבי נתניה.
פתיחת מנוי חדש מותנית בהצגת תעודת זהות עם תמונה כולל ספח וחתימה על כתב התחייבות.
החל מה-1 ביולי 2022 תושבי חוץ יכולים לפתוח מנוי וליהנות מכל שירותי הספרייה בעלות של 200 ש"ח לשנה (ההערה תקפה גם למנויי חוץ ותיקים המחדשים מנוי).
מנויי הספרייה רשאים לשאול במסגרת המנוי 5 פריטים (כולל תקליטור מוסיקה אחד או די.וי.די אחד).

ההשאלה מותנית בכיבוד התקנות המפורטות וחתימה על כתב ההתחייבות.

1.סוגי מנויים
מנוי תושב - תושבי נתניה זכאים לפתוח מנוי ללא תשלום.
מנוי דיגיטלי - מנוי לשירותים דיגיטליים בלבד, מותנה בהשאלת פריט מודפס אחד לפחות בשנה.
מנוי חוץ – מנוי שנתי בעלות של 200 ₪ בשנה, כולל פריטים מודפסים ושירותים דיגיטליים (כל התקנות המתייחסות למנוי תושב ו/או דיגיטלי תקפות למנוי חוץ).

2.משך ההשאלה:

-משך השאלת ספרות יפה – חודש ימים.

-משך השאלת מוסיקה וסרטים – שבועיים.

-השאלת ספרי עיון הניתנים להשאלה – שבוע ימים

ניתן להאריך את משך ההשאלה באמצעות האתר/האפליקציה/טלפונית/בהגעה לספרייה - מותנה באישור הספרייה.

3.קנסות

איחור בהחזרת ספר/תקליטור/ספר עיון או אובדן/השחתת פריטים יגרור קנסות:

א. איחורים

-איחור בהחזרת ספרי קריאה:

-מעל 7 יום 5 ₪

-מעל 14 יום 10 ₪

-מעל 30 יום 20 ₪

-מעל 90 יום 40 ₪

-מעל 120 יום 60 ₪

*קנס על איחור בספרי קריאה הינו משפחתי ומתייחס לכלל הפריטים המושאלים למנויים בעלי אותו שם משפחה.

-איחור בהחזרת סרטים, מוסיקה וספרי עיון -5 ₪ ליום לכל פריט

*הקנס על איחור בפריטים אלה הינו נפרד מקנסות על ספרי קריאה.

ב. אובדן פריטים או השחתתם

קנס על אובדן ספר/פריט או השחתתו (רטוב, קרוע, תקליטור שבור או שרוט): 60 ₪

*במקום תשלום הקנס, תינתן האפשרות לרכישת פריט זהה ולהחזירו בשלמותו לספרייה.


כל מנוי חדש:
מקבל/ת על עצמו תנאי השאלה אלו.
מתחייב/ת לשמור על שלמותם של הפריטים המושאלים ולהחזירם במועד.
מתחייב/ת לא לעשות שימוש בחומרים מעבר למטרה שלשמה הושאלו.
מתחייב/ת להודיע מיד לספרייה על שינויים בכתובתו.ה או במס` הטלפון שלו.ה.
מנוי אשר לא יחזיר את הפריטים המושאלים תהיה הספרייה רשאית להפעיל הליכי גבייה, וכתוצאה מכך המנוי יוקפא עד החזרת הפריטים והסדרת החוב.

תקנון רשת הספריות
שימוש בספריה
 • השימוש בספריה מותר לכל אדם בכפוף לציות לתקנון ולסדרי ההשאלה של הספריה.
 • מנהלת הספריה או מי שהוסמך על ידה רשאים להרחיק מהספריה את מי שמפר את כללי ההתנהגות. 
 • מנהלת הספריה או מי שהוסמך על ידה רשאים לדרוש ממבקרי הספריה להזדהות.
 
כללי התנהגות בספריה
 • הספריה משרתת קהלים מגוונים הבאים למטרות שונות. באי הספריה מתבקשים לנהוג בהתחשבות ולכבד את המבקרים האחרים ע"י שמירה על השקט בכל תחומי הספריה.
 • אין לאכול ולשתות באולמות הספריה. האכילה והשתיה מותרות במבואה בלבד.
 • אין לעשן בספריה, כולל במבואת המעליות.
 • אין להכניס בעלי חיים לספריה, להוציא כלבי נחיה.
 • אין להכניס אופניים, גלגליות, סקטבורדים ודומים להם לתחומי הספריה
 • טלפונים ניידים יושקטו בעת הכניסה לספריה

ביטחון ובטיחות
 • הספריה אינה אחראית על כל אבדן או גנבה בתחומי הספריה. מומלץ לא להכניס דברי ערך לתחום הספריה אלא להפקידם בתאים הנעולים.
 • אוספי הספריה מוגנים במערכת מיגון המתריעה על הוצאת פריטים ללא רישום כדין
 • יש לאפשר בדיקת תיקים בכניסה וביציאה מתחומי הספריה.
 • ילדים מתחת לגיל 8 יגיעו לספריה בליווי הורה או בוגר אחר

שמירה על פרטיות
 • הספריה לא תמסור לצד שלישי מידע על הקורא ללא הסכמתו, הן פרטים שנרשמו בכרטיסו לצרכים ניהוליים, הן מידע לגבי השאלות, הזמנות וכדו`.
עיריית נתניה משרד התרבות והספורט העמותה לחינוך בלתי פורמלירשת הספריות נתניה
ראשי הסדרי נגישות יצירת קשר מפת אתר הצטרפו לטיק טוק רשת הסיפריות של נתניה אינסטגרם יוטיוב פייסבוק