חזרה
לראש
העמוד

תנאי השימוש והגבלת אחריות

הקטלוג ומאגרי המידע מוגשים כשירות למשתמש. רשת הספריות העירוניות נתניה אינה אחראית לתוכנו של המידע ולכל שימוש שיעשו בו. אין בהצגת המידע משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או כדי להקנות למשתמש זכות הסתמכות על המידע ללא בדיקתו באופן עצמאי .כל הסתמכות על המידע הינה באחריות המשתמש בלבד.
רשת הספריות נתניה אינה אחראית בשום צורה ואופן לכל שימוש שהמשתמש עושה בין במישרין ובין בעקיפין, בשירותים ובמידע, והוא אחראי באופן בלעדי ומלא. לכל שימוש שהוא עושה בשירותים ובמידע, רשת הספריות נתניה פועלת על מנת שהמידע יהיה מעודכן מדויק ככל שניתן. עם זאת ייתכנו טעויות ו/או אי דיוקים במידע ו/או בדרך עברתו למשתמש.
מאגרי המידע והקטלוג מכילים קישורים לאתרים אחרים ברשת האינטרנט. רשת הספריות נתניה מספקת קישורים אלה לנוחיות המשתמש, ואין היא נושאת באחריות. כל שימוש במידע באתר המקושר, למידע המופיע באתר המקושר, ייעשה על אחריותו של המשתמש בלבד.
שם משתמש וסיסמה לצורך כניסה לכרטיס הקורא, הנם אישיים ואינם ניתנים והעברה, ולכל גורם אחר. המשתמש אחראי לשמירה על סודיות פרטי כרטיס הקורא שלו והוא הנושא באחריות הבלעדית. לכל שימוש שיעשה בו, בין אם שימוש זה נעשה .בסמכותו ובידיעתו ובין אם לא והגולשים מוותרים בזאת, על כל טענה ו/או תביעה כנגד רשת הספריות נתניה .או מי מטעמה ביחס למידע, פרסומים ותכנים המופיעים באתר ובקישורים.
רשת הספריות נתניה לא תישא באחריות כלשהי להפרעות, תקלות, זמני תגובה .וירוסים או כל גורם אחר אשר עלול להפריע או לפגום בשירותי האתר ו/או לגרום לנזקים כלשהם.
כל האמור לעיל הובא לידיעת המשתמש ועצם כניסתו לאתר והשימוש בו מהווה הסכמה לכל האמור לעיל.
עיריית נתניה משרד התרבות והספורט העמותה לחינוך בלתי פורמלירשת הספריות נתניה
ראשי הסדרי נגישות יצירת קשר מפת אתר הצטרפו לטיק טוק רשת הסיפריות של נתניה אינסטגרם יוטיוב פייסבוק