חזרה
לראש
העמוד

נהלי הרשמה לאירועי רשת הספריות

כללי 
•רכישת כרטיסים תעשה באתר הספרייה או בספרייה על בסיס מקום פנוי, בשעות הפעילות.
•רשת הספריות שומרת לעצמה את הזכות לשינויים. הודעה על שינוי מועד או ביטול אירוע תימסר לנרשמים בלבד.
•במפגשים ללא תשלום ההשתתפות מותנית ברישום מראש בלבד והכניסה על בסיס מקום פנוי.
•באחריותו של הרוכש להדפיס או להציג כרטיס דיגיטלי בכניסה לאירוע.
 
ביטול רכישת כרטיסים
•ניתן לבטל רכישת כרטיסים עד 48 שעות לפני האירוע – בימי עבודה, ולקבל החזר כספי מלא. יש לפנות למשרד הרישום בציון שם מלא, מס` ת.ז. ו-4 ספרות אחרונות של כרטיס האשראי שדרכו התבצע התשלום.
•פחות מ-48 שעות עד 24 שעות לפני האירוע – בימי עבודה, ניתן לקבל זיכוי לאירוע חלופי ברשת הספריות באותו הסכום.
•על ביטולים שמתקבלים פחות מ-24 שעות מהאירוע לא יינתנו החזרים או זיכויים.
•אם נדחה האירוע למועד אחר יהיה הכרטיס שבידי הרוכש תקף למועד החדש, בכפוף להודעה שתימסר.

הנחה
50% הנחה בהצגת תעודת נכה 100% באירועי תרבות למבוגרים. מותנה בהצגת תעודה מביטוח לאומי.
  
קורסים וסדנאות
•פתיחת קורס/סדנה מותנית במספר מינימום של נרשמים. 
•רשת הספריות שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להחליף את מועדי המפגשים.
•התשלום יתבצע מראש לכל משך הקורס/סדנה.
•יורשה להשתתף בקורס/סדנה רק מי שסיים את תהליך ההרשמה והתשלום.
•מפגש שיבוטל ע"י המנחה או הספרייה יוחזר במועד אחר. 
•במקרים של אי פתיחת קבוצה עקב מיעוט נרשמים או כל סיבה אחרת, יוחזר לנרשם מלוא התשלום.

ביטול השתתפות
•ניתן לפרוש מקורס לאחר הגשת בקשה בכתב במשרד הקבלה עד לתאריך ה- 20- בכל חודש. הביטול יכנס לתוקפו בתום חודש הפעילות, ולאחר סיום התשלום לאותו חודש. (בקשה שהתקבלה עד ה 20- לחודש ינואר תיכנס לתוקפה ב 1- בפברואר, לדוגמה).
•לא ניתן לבטל השתתפות בסדנת כתיבה, ולא יינתן החזר כספי.
 
נהלי הרשמה לאירועי רשת הספריות 
עיריית נתניה משרד התרבות והספורט העמותה לחינוך בלתי פורמלירשת הספריות נתניה
ראשי הסדרי נגישות יצירת קשר מפת אתר הצטרפו לטיק טוק רשת הסיפריות של נתניה אינסטגרם יוטיוב פייסבוק